شوره سر بی تردید یکی از مهمترین عوامل مؤثر در جذابیت ظاهری افراد، داشتن موهایی سالم و شاداب و آراسته است و هر عاملی که باعث مخدوش ساختن این ویژگی های مثبت شود، می تواند تأثیرات نامطلوبی بر روی تندرستی و همچنین اعتماد به نفس و روابط اجتماعی فرد داشته باشد. شوره سر بعنوان یکی از مهمترین این عوامل، مشکل عذاب آور و شایعی است که بسیاری از افراد جامعه با آن مواجهند. به راستی این دانه های سفید رنگ آزارنده که با ظاهر نازیبای خود ، موجب آزار و ناراحتی فرد می شوند، چه ماهیتی دارند و چگونه بوجود می آیند و چرا اینچنین مقاوم و پایدارند ؟ و …

آیا راهی برای رهایی از آنها وجود دارد ؟

شوره سر عارضه شایعی است که فراوانی آن در سطح جامعه به حدود %۵ می رسد و آغاز ظهور آن ، غالبا ً پس از سن بلوغ ( بین ۲۰ تا ۳۰ سالگی ) است که معمولا با افزایش سن شدت می یابد و آقایان بیشتر از خانم ها به آن مبتلا می شوند.

یکی از عوامل اصلی شکل گیری شوره سر، فعالیت یک نوع قارچ چربی دوست به نام ” پتروسپوریوم اووال ” است . البته پوست سر به دلیل ریزش طبیعی سلولهای مرده لایه شاخی ، بطور مستمر در حال نوسازی است و چنانچه روند جدا شدن سلولهای لایه بیرونی به صورت غیر عادی تسریع گردد، شاهد بروز پوسته های ریز یا ورقه ورقه بر روی سر خواهیم بود. این مشکل در افرادی که ذاتاً با افزایش ترشح سبوم ( چربی طبیعی پوست ) در پوست سر خود مواجهند، شدت بیشتری می یابد و از همین رو است که شوره و پوسته سر معمولا در مناطقی از پوست که غدد سباسه ( غدد مترشحه چربی ) فعال ترند بروز و ظهور بیشتری پیدا می کند